ค่ายคุณธรรมสร้างความสัมพันธ์ ปวช.1

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมสร้างความสัมพันธ์ ปวช.1

Read More

รับประกาศนียบัตร 2559

31 มีนาคม 2560 พิธีรับประกาศนียบัตร 2559

Read More

โครงการยุวประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม “ โครงการยุวประชาธิปไตย ” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Read More

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

14 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาใหม่่ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More