แข่งนทักษะครั้งที่ 34

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวะศึกษาเอกชน ครั้งที่ 34

Read More

ตารางสอบปลายภาคที่ 2

ปีการศึกษา 2562 วันที่ 17 - 21 ก.พ. 2563

Read More

อัพเดทข้อมูลเว็บกำลังคน

ให้นักเรียนอัพเดทประวัติส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

Read More

รวมผลงานนักเรียนนักศึกษา

ประมวลภาพผลงานนักเรียนนักศึกษา 2562

Read More

กิจกรรมวันคริสมาส 2562

กิจกรรมวันคริสมาส 2562

Read More

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับปวช.1 ปวช. 2 และปวช. 3

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More