พิธีรับประกาศนียบัตร 2561

พิธีรับประกาศนียบัตร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

Read More

ตารางสอบกลางภาคที่ 1

ปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 - 26 ก.ค. 2562

Read More

สร้างพระประธานประจำพุทธมงคล

วิทยาลัยฯ ได้ร่วมร่วมสร้างพระประธานประจำพุทธมงคลสงขลา

Read More

งานวิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่งานวิจัยชั้นเรียนและนวัตกรรมสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด วิทยาลัยฯร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More