< <

พิธีต้อนรับโล่รางวัลพระราชทาน

พิธีต้อนรับโล่รางวัลพระราชทาน 3 ธันวาคม 2563

Read More

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

Read More

อัพเดทข้อมูลเว็บกำลังคน

ให้นักเรียนอัพเดทประวัติส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

Read More

รวมผลงานนักเรียนนักศึกษา

ประมวลภาพผลงานนักเรียนนักศึกษา

Read More

กิจกรรมวันคริสมาส

กิจกรรมวันคริสมาส

Read More

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา

Read More

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับปวช.1 ปวช. 2 และปวช. 3

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More