รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2559 ม.1 และ ม.4 สายสามัญ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2559 ปวช.,ปวส. และ ปวส.พิเศษ ประกาศผลสอบคัดเลือก ระดับ ม.1 และ  ม.4