< <

ขอแสดงความยินดี

คณะผู้วิจัยนำโดย อาจารย์กมล ศรีสุวรรณและคณะ (2561)

Read More

ตารางสอบกลางภาคที่ 1/2563

ปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 - 28 ส.ค. 2563

Read More

อัพเดทข้อมูลเว็บกำลังคน

ให้นักเรียนอัพเดทประวัติส่วนตัวในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

Read More

รวมผลงานนักเรียนนักศึกษา

ประมวลภาพผลงานนักเรียนนักศึกษา 2562

Read More

กิจกรรมวันคริสมาส 2562

กิจกรรมวันคริสมาส 2562

Read More

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

Read More

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับปวช.1 ปวช. 2 และปวช. 3

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More