ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาใหม่่ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More

พิธีมอบประกาศนียบัตร 60

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

Read More

รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล "รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชนและรางวัลนักเรียน นักศึกษาดีเด่น"

Read More

กิจกรรมงานบายซีเนียร์ 60

ประมวลภาพกิจกรรมงานบายซีเนียร์ 60 ของ นร.วิทยาลัยฯที่กำลังจะจบในปีการศึกษานี้

Read More

แข่งขันทักษะทางวิชาชีพภาคใต้

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ กลุ่มภาคใต้ของ นร.วิทยาลัยฯ

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More