พิธีรับประกาศนียบัตร 2561

พิธีรับประกาศนียบัตร วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

Read More

ประกวดดาวเดือน 61

ประกวดดาวเดือน 61 ,คอนเสิร์ต L กฮ.และวงสติกเกอร์

Read More

สร้างพระประธานประจำพุทธมงคล

วิทยาลัยฯ ได้ร่วมร่วมสร้างพระประธานประจำพุทธมงคลสงขลา

Read More

พิธีไหว้ครู 2561

28 มิถุนายน วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

Read More

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด วิทยาลัยฯร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More