กีฬาสี 2560 "Colorful carnival"

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2560 สำหรับนักเรียนและนักศึกษา วันที่ 28-29 ธค.

>

Read More

วันคริสต์มาส 2560

วิทยาลัยฯ ทั้งฝั่งอาชีวะและฝั่งมัธยมได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560

Read More

ทดสอบฝีมือแรงงาน

นศ.การโรงแรมจัดการทดสอบฝีมือแรงงาน

Read More

นร.ที่ได้รางวัลแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนร.ที่ได้รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙

Read More

รร.สมานคุณวิทยาทานเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

ในโครงการเปิดรั้วฟ้า-ขาว "HCC OPEN HOUSE" ปี 2561 ในวันที่ 15 ธค. 2560

Read More

งานแนะแนวอาชีพ 2560

วิทยาลัยฯ ร่วมกับสนง.จัดหางานจ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจ.สงขลา

Read More

ยินดีกับคุณครูคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่งผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยทุกท่าน

Read More

ยินดีกับอ.ธีรยุทธ ทองจันทร์แก้ว

เข้ารับเข็มพระราชทานจากรองผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่และรับเกียรติบัตรสมาพันธ์มิตรภาพภูธร..

Read More

ประมวลภาพทัศนศึกษาดูงาน

ประมวลภาพ นศ.ปวส.2 ทัศนศึกษาที่ จ.กาญจนบุรี อยุธยา กรุงเทพ ประจวบคีรีขันธ์

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอ.จินดา สาระวิโรจน์

อ.จินดา สาระวิโรจน์ เข้ารับโล่เกียรติคุณ"หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

Read More

กิจกรรม YoungLove

15 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศกิจกรรม YoungLove รักเป็น ปลอดภัย

Read More

บรรยากาศการรับสมัคร นศ.ใหม่

ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่วิทยาลัยฯพณิชยการหาดใหญ่

Read More

ต้อนรับฮีโร่ 'พี่ตูน บอดี้แสลม'

วิทยาลัยฯกับโรงเรียนมัธยมจิตจัณร่วมบริจาคเงินสมทบและเป็นกำลังใจให้กับพี่ตูน บอดี้สแลม

Read More

กิจกรรมลอยกระทง 2560

2 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

Read More

กิจกรรมน้อมถวายอาลัย

25 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมน้อมถวายอาลัย

Read More

วันปิยะมหาราช 2560

วิทยาลัยฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2560

Read More

มัธยมจิตจัณแปลอักษรถวายอาลัย

โรงเรียนมัธยมจิตจัณทำการแปลอักษรถวายอาลัย

Read More

สิงห์ อารีเทร์น 2560

วิทยาลัยฯ ได้ส่งนักเรียนร่วมโครงการสิงห์ อารีเทร์น 2560

Read More

วันแม่แห่งชาติ 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More

กิจกรรมกฐินวัดหงส์ประดิษฐาราม

กิจกรรมแห่กฐิน ณ วัดหงส์ประดิษฐาราม

Read More

ค่ายคุณธรรมสร้างความสัมพันธ์ ปวช.1

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมสร้างความสัมพันธ์ ปวช.1

Read More

รับประกาศนียบัตร 2559

31 มีนาคม 2560 พิธีรับประกาศนียบัตร 2559

Read More

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

14 มกราคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Read More

๙๙๙,๙๙๙ ถวายปฏิญาณตนเพื่อพ่อ

9 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ ถวายปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More

ภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2559

2-3 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2559

Read More

ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือนประจำปี 2559

15 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนประจำปี 2559

Read More

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายสร้างสายสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายสร้างสายสัมพันธ์ ระดับชั้น ปวส.1 ปวส.พ. 1

Read More

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรชั้นสูง

Read More

ภาพประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 ณ อาคาร 7 วิทยาลัยฯพณิชยการหาดใหญ่

Read More

โครงการยุวประชาธิปไตย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม “ โครงการยุวประชาธิปไตย ” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Read More