ปีการศึกษา 2560

ผลงานอื่นๆ

- นางสาวนิศารันต์ ศิริกาญจน์ ปวส. 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากรายการแข่งขันชกมวยสากลหญิง ในกีฬาแห่งชาติ จ.เชียงราย
- ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น/มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 และการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 39 คัดเลือกเขต 9 จ.ตรัง
- ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นเเละมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกเขตการศึกษา 3
- ขอแสดงความยินดีกับางสาวปวีณา กาญจนะ ช. 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ในการแข่งขันก๊ฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 "ศรีตรังเกมส์"

Our Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

Useful Links

consectetuer adipiscing
consectetuer adipiscing
consectetuer adipiscing
consectetuer adipiscing