ปีการศึกษา 2560

ผลงานอื่นๆ

- ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น/มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 และการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 39 คัดเลือกเขต 9 จ.ตรัง
- ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นเเละมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกเขตการศึกษา 3
- ขอแสดงความยินดีกับางสาวปวีณา กาญจนะ ช. 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ในการแข่งขันก๊ฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 "ศรีตรังเกมส์"
- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมเชียร์ลีดแดนซ์ได้รางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัล 50,000 บาท ในโครงการ BATTLE International Hiphop festival 2017 "DAY OF UNITY #9"

Our Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,

Useful Links

consectetuer adipiscing
consectetuer adipiscing
consectetuer adipiscing
consectetuer adipiscing