ปีการศึกษา 2560

ผลงานอื่นๆ

- นางสาวนิศารันต์ ศิริกาญจน์ ปวส. 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากรายการแข่งขันชกมวยสากลหญิง ในกีฬาแห่งชาติ จ.เชียงราย
- ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น/มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกภาค 4 และการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 39 คัดเลือกเขต 9 จ.ตรัง
- ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นเเละมวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกเขตการศึกษา 3
- ขอแสดงความยินดีกับางสาวปวีณา กาญจนะ ช. 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ในการแข่งขันก๊ฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกภาค 4 "ศรีตรังเกมส์"

ผลงานหนังสั้น

โครงการหนังสั้นที่สร้างโดยนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

โครงงานวิทย์ฯ 61

โครงงานวิทย์ฯระดับชั้น ปวช.
โครงงานวิทย์ฯระดับชั้น ปวส.