หน้าหลัก  l  อาจารย์ประจำหมวด
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่่ เลขที่ 4 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 0-7422-5522 , 0-7436-4948-9 , 0-7424-6098 โทรสาร 0-7423-4462
website : http://www.panithatyai.ac.th   /   radio wave : FM 88.50 MHz Hcc Sport Station
contact   webmaster_hcs@hotmail.com  by webmaster : ฝ่ายออกเเบบเเละพัฒนาเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์  2005 - 2009  ©  panithatyai.ac.th