กิจกรรมงานบายซีเนียร์ 60

ประมวลภาพกิจกรรมงานบายซีเนียร์ 60 ของ นร.วิทยาลัยฯที่กำลังจะจบในปีการศึกษานี้

Read More

แข่งขันทักษะทางวิชาชีพภาคใต้

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ กลุ่มภาคใต้ของ นร.วิทยาลัยฯ

Read More

วันวิชาการ 60

วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ 60 โดยแสดงงานของนศ.และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ

Read More

ภาพกิจกรรมวันครู 2561

คณะครู-อาจารย์วิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2561

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาใหม่่ ประจำปีการศึกษา 2561

Read More