Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลงานวิจัยของโรงเรียน 
ข้อมูลงานนวัตกรรมของโรงเรียน 
• ส่วนนักศึกษา
   ปฏิทินการศึกษา 2557 
   กองทุนการศึกษา กยศ 
   งานนักศึกษา วิชาทหาร 
• ส่วนบุคลากร
   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   สภาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
• สำหรับบุคคลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครงาน 
   ข้อมูลตลาดแรงงาน 
   จังหวัดสงขลา 
   กรมอุตุนิยมวิทยา 
   Dictionary online 
• ตารางการเช่าใช้ห้อง
   ห้องจิตจัณ 
   ห้องมินิเธียเตอร์ 
   ห้องสาระวิโรจน์ 
• ผู้จัดทำเว็บไซต์
   ทีมงานศูนย์คอม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แก้ มส เสริมคอม ปวช.3, ปวส.2, ปวสพ.2 
แก้ มส เสริมคอม ปวช.1, ปวช.2, ปวส.1 ปวสพ.1 
627629

 • หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
 • ฟังเทศน์ หลวงพ่อพุธ สอนการภาวนา
 • ว.วชิรเมธี "เรามีเวลาจำกัด"
 • <


       20 - 21 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคดนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       20 มิถุนายน 2558 นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน จัดโดยห้องเรียนขงจื้อ ร.ร.ศรีนคร
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       11 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคดนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ชมรมธนาคารภาคใต้ "อนาคตและทางรอด เศรษฐกิจไทย ปี 59" โดยท่านกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ โรงแรงหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประธาน นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีจัดโครงการ"ก้าวที่กล้าของวัยมันส์ ก้าวไปด้วยกันกับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี" บรรยายหัวข้อ "ก้าวที่กล้า" โดยวิทยากร ศุ บุญเลี้ยง
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       4 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษา ได้กิจกรรมรับน้อง พกญ. ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)
  ดูเพิ่มเติม... ดูเพิ่มเติม...
        ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
            โดยให้บริษัทหรือร้านค้าที่มีความสนใจส่งรายละเอียดและราคาสินค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558     ดาวโหลดเอกสาร

  ข่าวน่าสนใจประจำวันที่ 13 Oct 2015
  ประจำภาคการศึกษา 1/2558
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวช.
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวส.และปวส.พ.
        ระดับปวช.1
        ระดับปวช.2
        ระดับปวช.3
        ระดับปวส.พ.1
        ระดับปวส.พ.2
        ระดับปวส 1
        ระดับปวส 2
        รีเกรด
  ตารางสอบปลายภาค 1/2558
        ตารางสอบ ม. ต้น
        ตารางสอบ ปวช. 1 - ปวช. 3
        ตารางสอบ ปวส. 1 - สพ. 1
        ตารางสอบ ปวส. 2 - สพ. 2
        ตารางห้องสอบทั้งหมด

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
  โทรศัพท์ 0-7422-5522 , 0-7436-4948-9 , 0-7424-6098 โทรสาร 0-7423-4462 E-mail:hcc@panithatyai.ac.th