Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลงานวิจัยของโรงเรียน 
ข้อมูลงานนวัตกรรมของโรงเรียน 
• ส่วนนักศึกษา
   ปฏิทินการศึกษา 2557 
   กองทุนการศึกษา กยศ 
   งานนักศึกษา วิชาทหาร 
• ส่วนบุคลากร
   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   สภาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
• สำหรับบุคคลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครงาน 
   กรมอุตุนิยมวิทยา 
   Dictionary online 
• ตารางการเช่าใช้ห้อง
   ห้องจิตจัณ 
   ห้องมินิเธียเตอร์ 
   ห้องสาระวิโรจน์ 
• ผู้จัดทำเว็บไซต์
   ทีมงานศูนย์คอม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
557601

 • หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
 • ฟังเทศน์ หลวงพ่อพุธ สอนการภาวนา
 • ว.วชิรเมธี "เรามีเวลาจำกัด"


 •      15 สิงหาคม 2557 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางบัญชีครั้งที่ 11 (SKRU ACCOUNT GENUIS 11) จัดโดยมหาวิทยาลัยราขภัฎสงขลา
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       19 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณวินัย มงคลธารณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี "วันไหว้ครู สู่ขวัญศิษย์ และมอบทุนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสาระวิโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       9 กรกฏาคม 2557 องค์กรนักศึกษาวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่เข้าร่วมโครงการอาชีวเอกชน "สร้างคน สร้างชาติ" กิจกรรมปลูกป่า ณ วนอุทยาควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       28 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่แผนกมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรม Challenge Day
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       26 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่แผนกอาชีวะจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคาร 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       6 - 9 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดโครงการ English Summer Camp ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       12 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสนองนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  พื้นที่ศาลายา จ. นครปฐม
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       29 เมษายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดอบรมให้กับครู-อาจารย์แผนกมัธยมศึกษา
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)
       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกมัธยมที่ได้เดินทางไปศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยเครุศาสตร์ มณฑลฉงชิ่ง
            สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
        เอกสารสำหรับนักศึกษาฝึกงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ข่าวน่าสนใจประจำวันที่ 21 Aug 2014
  ประจำภาคการศึกษา 2/2556
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวช.
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวส.และปวส.พ.
        ระดับปวช.1
        ระดับปวช.2
        ระดับปวช.3
        ระดับปวส.พ.1
        ระดับปวส.พ.2
        ระดับปวส 1
        ระดับปวส 2
        รีเกรด
  ตารางสอบปลายภาค 2/2556
        ตารางสอบ ม. ต้น
        ตารางสอบ ปวช. 1 - ปวช. 3 รอบ (เช้า)
        ตารางสอบ ปวส. 1 รอบ (เช้า)
        ตารางสอบ ปวส.พ. 1 รอบ (เช้า)
        ตารางสอบ ปวส. 2 รอบ (เช้า)
        ตารางสอบ ปวส.พ. 2 รอบ (เช้า)
        ตารางสอบรอบบ่ายทั้งหมด
        ตารางห้องสอบทั้งหมด

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
  โทรศัพท์ 0-7422-5522 , 0-7436-4948-9 , 0-7424-6098 โทรสาร 0-7423-4462 E-mail:hcc@panithatyai.ac.th