Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลงานวิจัยของโรงเรียน 
ข้อมูลงานนวัตกรรมของโรงเรียน 
• ส่วนนักศึกษา
   ปฏิทินการศึกษา 2557 
   กองทุนการศึกษา กยศ 
   งานนักศึกษา วิชาทหาร 
• ส่วนบุคลากร
   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   สภาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
• สำหรับบุคคลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครงาน 
   กรมอุตุนิยมวิทยา 
   Dictionary online 
• ตารางการเช่าใช้ห้อง
   ห้องจิตจัณ 
   ห้องมินิเธียเตอร์ 
   ห้องสาระวิโรจน์ 
• ผู้จัดทำเว็บไซต์
   ทีมงานศูนย์คอม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
575787

 • หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
 • ฟังเทศน์ หลวงพ่อพุธ สอนการภาวนา
 • ว.วชิรเมธี "เรามีเวลาจำกัด"


 •      24 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยมงคล อ. เมือง จ. สงขลา
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       2 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ รับโล่โรงอาหารดีเด่น ระดับดีมาก จากเทศบาลนครหาดใหญ่
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       17 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน"
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ต้อนรับเด็กหญิงชญานี หนูศรี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสาระวิโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       28 - 29 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี HCC GAMES 2014 ประจำปีการศึกษา 2557
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       1 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ต้อนรับเด็กหญิงชญานี หนูศรี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       16 สิงหาคม 2557 องค์กรนักศึกษาวิชาชีพ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ วนอุทยานควนเขาวัง ต.ฉลุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนพี่ๆ ปวส. จากแผนกอาชีวศึกษา และน้องๆ กลุ่มผู้บำเพ็ญประโยชน์จากแผนกมัธยมศึกษา
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       19 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณวินัย มงคลธารณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี "วันไหว้ครู สู่ขวัญศิษย์ และมอบทุนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสาระวิโรจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)
       สรุปคะแนนนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกพิธีกรภาษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

  ข่าวน่าสนใจประจำวันที่ 24 Nov 2014
  ประจำภาคการศึกษา 1/2557
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวช.
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวส.และปวส.พ.
        ระดับปวช.1
        ระดับปวช.2
        ระดับปวช.3
        ระดับปวส.พ.1
        ระดับปวส.พ.2
        ระดับปวส 1
        ระดับปวส 2
        รีเกรด
  ตารางสอบปลายภาค 1/2557
        ตารางสอบ ม. ต้น
        ตารางสอบ ปวช. 1 - ปวช. 3 รอบ
        ตารางสอบ ปวส. 1 รอบ
        ตารางสอบ ปวส.พ. 1 รอบ
        ตารางสอบ ปวส. 2 รอบ
        ตารางสอบ ปวส.พ. 2 รอบ
        ตารางห้องสอบทั้งหมด

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
  โทรศัพท์ 0-7422-5522 , 0-7436-4948-9 , 0-7424-6098 โทรสาร 0-7423-4462 E-mail:hcc@panithatyai.ac.th