Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลงานวิจัยของโรงเรียน 
ข้อมูลงานนวัตกรรมของโรงเรียน 
• ส่วนนักศึกษา
   ปฏิทินการศึกษา 2557 
   กองทุนการศึกษา กยศ 
   งานนักศึกษา วิชาทหาร 
• ส่วนบุคลากร
   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   สภาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
• สำหรับบุคคลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครงาน 
   ข้อมูลตลาดแรงงาน 
   จังหวัดสงขลา 
   กรมอุตุนิยมวิทยา 
   Dictionary online 
• ตารางการเช่าใช้ห้อง
   ห้องจิตจัณ 
   ห้องมินิเธียเตอร์ 
   ห้องสาระวิโรจน์ 
• ผู้จัดทำเว็บไซต์
   ทีมงานศูนย์คอม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แก้ มส เสริมคอม ปวช.3, ปวส.2, ปวสพ.2 
แก้ มส เสริมคอม ปวช.1, ปวช.2, ปวส.1 ปวสพ.1 
617227

 • หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
 • ฟังเทศน์ หลวงพ่อพุธ สอนการภาวนา
 • ว.วชิรเมธี "เรามีเวลาจำกัด"
 • >


       2 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกอาชีวศึกษาได้ออกรายการ TV Cable 93 โครงการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       20 มิถุนายน 2558 นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน จัดโดยห้องเรียนขงจื้อ ร.ร.ศรีนคร
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       26 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกอาชีวศึกษาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       ขอแสดงความยินดีคนเก่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ นางสาววิชญาพร มุสิแดง ได้รับคะแนนสูงสุดจากทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่ 1 ทางด้านบัญชี และ นายธนานพ แซ่หลี ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประธาน นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       21 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับถ้วย "ดาวรุ่งภาษาจีน" พร้อมกด้วยแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการวัดความรู้ภาษาจีนและต้อนรับ อ.หลี ครูอาสาสมัครชาวจีน จากประเทศจีน
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       4 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษา ได้กิจกรรมรับน้อง พกญ. ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)
  ดูเพิ่มเติม... ดูเพิ่มเติม...
        ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
            โดยให้บริษัทหรือร้านค้าที่มีความสนใจส่งรายละเอียดและราคาสินค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558     ดาวโหลดเอกสาร

  ข่าวน่าสนใจประจำวันที่ 31 Jul 2015
  ประจำภาคการศึกษา 1/2558
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวช.
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวส.และปวส.พ.
        ระดับปวช.1
        ระดับปวช.2
        ระดับปวช.3
        ระดับปวส.พ.1
        ระดับปวส.พ.2
        ระดับปวส 1
        ระดับปวส 2
        รีเกรด
  ตารางสอบกลางภาค 1/2558
        ตารางสอบ ม. ต้น
        ตารางสอบ ปวช. 1 - ปวช. 3
        ตารางสอบ ปวส. 1 - สพ. 1
        ตารางสอบ ปวส. 2 - สพ. 2
        ตารางห้องสอบทั้งหมด

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
  โทรศัพท์ 0-7422-5522 , 0-7436-4948-9 , 0-7424-6098 โทรสาร 0-7423-4462 E-mail:hcc@panithatyai.ac.th