Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลงานวิจัยของโรงเรียน 
ข้อมูลงานนวัตกรรมของโรงเรียน 
• ส่วนนักศึกษา
   ปฏิทินการศึกษา 2557 
   กองทุนการศึกษา กยศ 
   งานนักศึกษา วิชาทหาร 
• ส่วนบุคลากร
   สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   สภาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
• สำหรับบุคคลทั่วไป
   ข่าวรับสมัครงาน 
   ข้อมูลตลาดแรงงาน 
   จังหวัดสงขลา 
   กรมอุตุนิยมวิทยา 
   Dictionary online 
• ตารางการเช่าใช้ห้อง
   ห้องจิตจัณ 
   ห้องมินิเธียเตอร์ 
   ห้องสาระวิโรจน์ 
• ผู้จัดทำเว็บไซต์
   ทีมงานศูนย์คอม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แก้ มส เสริมคอม ปวช.3, ปวส.2, ปวสพ.2 
แก้ มส เสริมคอม ปวช.1, ปวช.2, ปวส.1 ปวสพ.1 
622439

 • หลวงปู่ชา::ธรรมะความสงบ
 • ฟังเทศน์ หลวงพ่อพุธ สอนการภาวนา
 • ว.วชิรเมธี "เรามีเวลาจำกัด"


 •      11 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคดนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรม 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       20 มิถุนายน 2558 นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน จัดโดยห้องเรียนขงจื้อ ร.ร.ศรีนคร
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       7 สิงหาคม 2558 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 ชมรมธนาคารภาคใต้ "อนาคตและทางรอด เศรษฐกิจไทย ปี 59" โดยท่านกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ โรงแรงหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีจัดโครงการ"ก้าวที่กล้าของวัยมันส์ ก้าวไปด้วยกันกับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี" บรรยายหัวข้อ "ก้าวที่กล้า" โดยวิทยากร ศุ บุญเลี้ยง
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประธาน นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)


       โครงการทัศนศึกษาและดูงาน ระดับ ปวส2,ปวส.พ.2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)       4 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ แผนกมัธยมศึกษา ได้กิจกรรมรับน้อง พกญ. ประจำปีการศึกษา 2558
  (ดูรูปภาพเพิ่ม คลิกที่นี่...)
  ดูเพิ่มเติม... ดูเพิ่มเติม...
        ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
            โดยให้บริษัทหรือร้านค้าที่มีความสนใจส่งรายละเอียดและราคาสินค้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558     ดาวโหลดเอกสาร

  ข่าวน่าสนใจประจำวันที่ 31 Aug 2015
  ประจำภาคการศึกษา 1/2558
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวช.
        ตารางเรียนรอบบ่ายปวส.และปวส.พ.
        ระดับปวช.1
        ระดับปวช.2
        ระดับปวช.3
        ระดับปวส.พ.1
        ระดับปวส.พ.2
        ระดับปวส 1
        ระดับปวส 2
        รีเกรด
  ตารางสอบกลางภาค 1/2558
        ตารางสอบ ม. ต้น
        ตารางสอบ ปวช. 1 - ปวช. 3
        ตารางสอบ ปวส. 1 - สพ. 1
        ตารางสอบ ปวส. 2 - สพ. 2
        ตารางห้องสอบทั้งหมด

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
  โทรศัพท์ 0-7422-5522 , 0-7436-4948-9 , 0-7424-6098 โทรสาร 0-7423-4462 E-mail:hcc@panithatyai.ac.th