๙๙๙,๙๙๙ ถวายปฏิญาณตนเพื่อพ่อ

9 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ ถวายปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read More

ภาพกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2559

2-3 กันยายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2559

Read More

ภาพกิจกรรมประกวดดาวเดือนประจำปี 2559

15 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนประจำปี 2559

Read More

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายสร้างสายสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายสร้างสายสัมพันธ์ ระดับชั้น ปวส.1 ปวส.พ. 1

Read More

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ทั้งหมดไว้ ณ ที่นี่

Read More

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาใหม่่ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More