ข้อมูลวิทยาลัย

ส่วนบุคลากร(For officer)

6 ข้อดีสายอาชีวะ

      หากพูดถึงทางเลือกด้านการศึกษาของประเทศไทย ก็สามารถแบ่งเป็นประเภทสายสามัญกับสายอาชีพ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ก็เทใจหนุนให้ลูกๆ เลือกเรียนทางสายสามัญ ด้วยคำนิยมว่า สามารถเลือกเรียนต่อได้มากกว่าและมีปริญญาเป็นใบเบิกทาง ในขณะเดียวกันที่สายอาชีพมีข่าวที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ความเป็นจริงแล้ว เด็กสายอาชีพมักจะทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จิตอาสา เพราะพวกเขามีทักษะความรู้ ประสบการณ์ อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครตรูสอนวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา 1 อัตรา

รับสมัครครูผู้สอนภาษาจีน 1 อัตรา

รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

รับสมัครครูผู้สอนการตลาด 1 อัตรา

รับสมัครครูผู้สอนโลจิสติกส์ 1 อัตรา

รับสมัครครูผู้สอนกฎหมาย 1 อัตรา