สรุปคะแนนนักศึกษาฝึกงาน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552
เริ่มฝึกงานวันที่ 2 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2552


โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ เลขที่ 4 ซ.5 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110 โทรศัพท์ 0-7422-5522 , 0-7436-4948-9 , 0-7424-6098 โทรสาร 0-7423-4462
website : http://www.panithatyai.ac.th   /   radio wave : FM 88.50 MHz Hcc Sport Station
contact   webmaster_hcs@hotmail.com  by webmaster : orrapen & wichchupong
สงวนลิขสิทธิ์  2005 - 2009  ©  panithatyai.ac.th